PasiRonkainen

"Meillä on unelma" - Rosengården!

(klikkaamalla kuvaa olet monikulturismin "unelmien ruusutarhoissa")

 

MONIKULTURISMI PUUROT JA VELLIT SEKAISIN

 

Järkyttävää seurata Immosen kirjoituksesta lähtenyttä mediamyllytystä, jossa johtavat poliitikot, asianosaiset tai edes toimittajat, eivät ota vastuuta asioiden oikella nimillä ja termeillä puhumisesta, saati niiden asettamisesta oikeisiin viitekehyksiin!

Mutta mitä sitten, sen ei anneta haitata medioissa käytävää henkilöön kohdistuvaa "lahtausprosessia"!

Tämä tapaus on hyvä esimerkki ja kertoneekin kaiken oleellisen Suomen johdon mentaalisesta tasosta ja kyvystä hoitaa maamme asioita!

Samalla voidaan todeta maamme mainstream - medioiden homogeeninen, vastuuton ja ammattitaidoton ote "uutisointiin". Tätä näkemystä ei loivenna "provokatiivinen markkinointihakuisuus" lehtien myymiseksi. "Uutisten sisältö" ei lainkaan pyri tuomaan esille asioiden oikeita taustoja. lman niitä, on ihmisten vaikea, ellei mahdoton muodostaa tosiasioihin perustuvaa käsitystä asioista ja ottaa niihin kantaa.

 

Tämän Tarkoitushakuisen ja vastuuttoman toiminna seuraukset?

Erheellisen ja totuuden vastaisen mediamyllytyksen, sekä muiden "sirkushuveja kansalle" toimen seurauksena saatiin kansa kuin "pässit narussa" osallistumaan harhaanjohtajien masinoimaan "markkinatapahtumaan" kansalaistorille.

Medioiden avulla toteutettu "pilottiprojekti" massojen manipuloinnista oli ilmeisen onnistunut, kun sillä saatiin paikalle erittäin lyhyessä ajassa valtava määrä idiootteja, jotka eivät osanneet edes käyttäytyä asialisesti ja antaa ihmisten esittää puheen vuoronsa rauhassa.

Sen sijaan monet heistä taantuivat pienten lasten tasolle, jotka huutavat "saatanaa ja perkelettä" tietämättä edes mitä ne sanat tarkoittavat!

On totta ettei näistä ikävistä tapahtumista voidakkaan syyttää kansalaisia, vaan vastuu tästä lankeaa medioille ja heitä ohjanneille harhaanjohtajille.

 

"Meillä on unelma" - tapahtuma ?

Internetin välityksellä tapahtumaa seuranneena minulle jäi henkilökohtaisesti tästä "irvokkaasta" "mediasirkuksesta" oksettava jälkimaku, joka ei tunnu lähtevän pois.

On täysin kaksi eri asiaa puhua maahan muuttajista (ovat ammattitaitoisia, tuelvat vapaaehtoisesti, pääsääntöisesti työllistyvät hyvin ja integroituvat paikalliseen yhteisöön) ja pakolaisista (tulevat alueilta jossa on levottomuuksia, eivät osaa kieltä, eivät ole välttämättä motivoituneita tutustumaan paikalliseen kulttuuriin, ajautuvat "multikulturismin mukaisesti" syrjään yhteiskunnasta, tuntevat itsensä arvottomiksi ja yhteiskunnan hylkäämiksi).

Näistä asiosta ei puhutta puolella sanallakaan, vaan "maahanmuuttajat ja rasisimi" sotkettiin yhdeksi etovaksi ektoplasmaksi.

Tapahtuman teemaksi muodostuikin tuomitseminen ja idiotismin esittely sen kaikessa kirjossaan.

 

Mitä tästä opittiin?

Ainakin se opittiin että mediat on tosiasiallisesti "valjastettu" poliittisen ajojahdin välineiksi, jonka kohteeksi voidaan osoittaa kuka tahansa henkilö. Opittiin huomaamaan kuinka helppoa ja vaarallista on "massojen" hallinta provokatiivisilla, harhaanjohtavilla ja tunteisiin vetoavilla menetelmillä.

Tämän parempaa ja läheisempää esimerkkiä "kansan kiihoittamisesta" yksilöa vastaan, ei voisi toivoa. Nähtäväksi jää mihin tämä kaikki lopulta johtaa?

 

Nämä seikat eivät liene sattumaa, vaan kaikesta päätellen, tarkkaan harkittua "shakkia", jossa "KUNINGAS IMMONEN" yritetään pelisääntöjen vastaisesti "matittaa"!

 

TÄSTÄ ON KYSYMYS, MONIKULTURISMI, MONIKULTTUURISUUS JA RASISMI

 

Monikulturismi on poliittinen agenda

Perus-suomalaiset vaaliohjelmassaan, kuten Immonenkin vastustavat monikulturismia. Monikulturismi on poliittinen suuntaus jota on kokeiltu useissa Euroopan maissa. Saatujen kokemusten perusteella on todettu että se ei toimi. Monikulturismi suoraa seurausta länsimaisen "demokratian" viemisestä, sekä kansojen ja kulttuurien "vapauttamisesta" vaikkapa nyt USA - johtoisen NATON avulla. Monikulturismi on poliittinen agenda jolla markkinoidaan sotien seurauksena syntyneiden pakolaisten sijoittamisen hyväksyminen, toisiin kansakuntiin ja kulttureihin. Se myös velvoittaa sivullisia kansoja maksamaan "muiden aloittamien sotien" seurausten kustannuksia.

Tämä sotien "roiskeiden siivoamiseksi" keksitty poliittinen agenda on poikkeuksetta johtanut maahanmuuttajien ja kantaväestön keskuudessa vallitsevaan eriarvoisuuteen, eli rasismiin. Tämän rasismin seurauksenan syntynyt luottamuspula on syynä monikulturismin aiheuttamiin levottomuuksiin, gettoutuneissa maahanmuuttaja yhdyskunnissa, sekä ongelmiin kantaväestön kanssa.

 

Monikulttuurisuus on rikkaus

Monikulttuurisuus on sitä että hyväksytään toiset kulttuurit, arvostetaan erilaisuutta, opitaan eri kuulttuureista ja suhtaudutaan niihin suvaitsevaisesti.

Kukaan ei voi kieltää monikulttuurisuutta, paitsi hävittämällä kyseisen kulttuurin edustajat.

Historian esimerkkejä kulttuurien kieltämispyrkimyksistä ovat USA:n kantaväestöön kohdistamat toimet ja Hitlerin Saksan Juutalaisiin kohdistamat toimet, varmasti muitakin esimerkkejä löytyy. Huomioitavaa kuitenkin on että hankkeissa ei olla onnistuttu.

Näin ollen reaalimaailmassa ei voida puhua monikulttuurisuuden kieltämisestä ilmiönä.

Vaikka monikulttuurisuuden totaaliseen kieltämiseen ei ollakkaan vielä törmätty, antavat sodat tästä kieltämisestä ikävimpiä viitteitä.

Yhteiskuntia ja kulttuureja pakotetaan sotilaallisin keinoin, talodellisin pakottein, asettamalla "nukkehallituksia" ym. jne. omaksumaan esim. "länsimaiset arvot ja demokratia".

Kun monikulttuurisuutta tarkastellaan kantaväestön näkökulmasta maahanmuuttaja kysymyksessä, sen kieltäminen voisi näkyä toimina, missä kantaväestö ei hyväksyisi maahan muuttajien harjoittavan omaa kulttuuriansa, uskontoaan tms., kulttuurilleen ominaista toimintaa.

Suomessa ei perinteisesti ole koskaan ollut minkäänlaista kansasta tai erillisestä ryhmittymästä nousevaa "liikettä" tämänkaltaiselle monikulttuurisuuden kieltämiselle.

Saamelaisetkin ovat alkuperäiskansana "suvainneet" meidät "muut Suomalaiset" elämään yhdessä heidän kanssaan sopuisaa rinnakkaiseloa, yhteisessä maassamme.

Tietääkseni ei myöskään Immonen ole esittänyt mitään tämän suuntaisia vaatimuksia tai rajoitteita maahanmuuttajille.

 

RASISMI

Immonen ei suinkaan ole rasisti, kun vastustaa monikulturismia, joka poliittisena agendana ja isminä niemenomaan johtaa vastakkain asetteluun ja rasisimiin.

Siksi onkin pöyristyttävää ja tuomittavaa, tämä meidän poliitikkojemme ja heidän aisankannattajiensa - median harrastama toiminta, jossa"rasisti kortilla" pyritään leimaamaan tietty yksilö eriävien "mielipiteidensä" vuoksi.

Erityisen törkeäksi tämän tekee tapa jolla totuudenvastaisesti väärillä argumenteilla, tunteisiin vedoten, pyritään systemaattisesti manipuloimaan suuren yleisön mielipiteitä!

Tämä jos mikä on natsismia parhaimmillaan, massojen mielipiteiden manipulointia, aivan sitä samaa settiä jota myhös historiasta tuttu Adolf Hitler harjoitti!

EI KENENKÄÄN YKSILÖN TULISI JOUTUA TÄMÄNKALTAISEN HYÖKKÄYKSEN KOHTEEKSI SUOMEN KALTAISESSA SIVISTYSVALTIOSSA MIELIPITEIDENSÄ JA VAKAUMUKSENSA VUOKSI!

 

Tuskimpa "rasisti Immonen" olisi valinnut "mamun" puolisokseen?

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/799235/Immosen+oma+vaimo+maahanmuuttaja

 

MISTÄ SITTEN ON KYSYMYS?

Immosen voisiko sanoa, surullisen kuuluisan ja ehkä tässä ajassa tarpeellisenkin kirjoituksen lyyrinen retoriikka ei tee siitä tuomittavaa, vaikka hänen ilmeiset "vihollisensa" ovat näin antaneet ymmärtää!

Immosen kirjoituksen sisältö viittaa PS:n omaan vaaliohjelmaan jossa vastustetaan monikulturismia, edellä esitetyistä perustelluista syistä.

Sen sijaan Suomen poliittinen johto on asettautunut kannattamaan "SOKEASTI" ns. "länsimaisia arvoja" joiden yksi perus ideologia on monikulturismi, poliittisena agendana, kuten aikaisemmin jo mainitsin.

Tätä erimieltä olevia ihmisiä kohtaan, vihamielisesti käyttäytyvää ryhmittymää, ei haittaa vaikka kaikkialla muuallla maailmassa, tämä idologia on todettu toimimattomaksi ja kuolleeksi ajatukseksi?

Looginen johtopäätös jo tehtyjen virheiden toistamisesta on, etteivät tämän ryhmittymän henkilöt ole kykeneviä itsenäiseen ajatteluun, asioiden analysointiin ja järkevien päätösten tekemiseen, vaan ovat pitkälti "apinoinnin" varassa, omissa toimissaan.

NÄMÄ HEKILÖT VAARANTAVAT EDESVASTUUTTOMALLA TOIMINNALLAAN YHTEISKUNTARAUHAN.

Viimekädessä kysymys on Perus-suomalaisten, monikulturismin vastaisen linjauksen muuttamispyrkimyksistä, vastaamaan tämän "mölyapinalauman", apinoimaa, ihannoimaa ja alullepanemaa pakolaispoliittista linjausta.

Ulkoministerimme Soinin takki on saatava kääntymään tässäkin asiassa ja ryhtymään "Juudaaksi", kieltämällä puolueensa linja, jolla puolue on saavuttanut vaalivoittonsa.

Tämä toimenpide käytännössä hajottaisi Perus-suomalaisten yhtenäisyyden ja puolueen, JOKA SOPISI MITÄ PARHAITEN PS:n VASTAVOIMILLE.

Soini on avainpelaaja tässä pelissä, tai avain asemassa oleva "pelinappula" tämä asia tulee selviäämään lähitulevaisuudessamme.

 

IMMOSELLE VIHAMIELISEN VASTAPUOLEN ARGUMENTIT ASIASSA

Alexsander Stubb:

"Monikulturismi on rikkaus, ei muuta"

vastateesinä nyky hetki ja todellisuus, ei unelma:

"Malmö muistuttaa sotatannerta"

"Monikulttuurinen Saksa epäonnistui täysin"

"Malmö ruutitynnyri"

"Rosengarden ongelmien tyyssija"

Alexsander Stubbin väittämä on pelkkää roskaa ja valetta, ihmisten älyn aliarvioimista, kun kehtaa "väittää mustaa valkoiseksi"! Valitettavasti näyttää tämän tapauksen valossa siltä että Stubbin "ylimielisyyden syndrooma" on erittäin tarttuvaa lajia kun on levinnyt lähipiiristään aina medioiden toimittajiin asti, tätä tautia on syytä varoa!

 

Erkki Tuomioja:

Tuomioja käyttää häikäilemättä näppärin "sanan kääntein" "rasistikorttia", painostaessaan Ulkoministeli Timo Soinia "valitsemaan" PS:n linjan monikulturismi-asiassa?

Tuomioja leimaa PS:n poliittisen linjauksen äärioikeistolaiseksi ja rasistiseksi, hän joka itse on antanut varauksetta tukensa Ukrainan nationalisti - natsi - hallituksen toiminnalle?

Muita kommentteja

 

Asioiden taustatietoja

Maahan muuton kustannuksia veronmaksajille

Monikulttuurisuuden monet kasvot

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän RobertChellapermal kuva
Robert Chellapermal

"Käytännön elämässä törmätään harvoin tilanteisiin, joissa "monikulttuurisuus olisi kielletty"."

Käy nyt selittämässä tämä Immoselle, jos saat häntä kiinni lomalla, kun hän Facebookissa seuraavana päivänä ihan suomeksi kirjoitteli tälläistä:

"Eräs poliittinen vastustajani kysyi minulta tänään ivalliseen sävyyn "noh, vieläkö vastustat monikulttuurisuutta?" Hän ilmeisesti ihan aidosti luuli, että viime päivien vaino olisi saanut mieleni muuttumaan. Vastasin hänelle, että olen vastustanut massamaahanmuuttoa, monikulttuurisuutta ja sitä tukevaa ideologiaa, monikultturismia, avoimesti aina niistä hetkistä lähtien kun astuin mukaan politiikkaan ja perussuomalaisten toimintaan vuonna 2005 ja tulen vastustamaan niitä vastaisuudessakin."

Ero tehty selvästi monikulttuurisuuden ja monikultturismin välillä, ja molempia vastustetaan.

Jaakko Häkkinen

Robertille yritän toistuvasti selittää, että Immonen ja nuivat persut käyttävät "monikulttuurisuus"-sanaa eri merkityksessä kuin tavallinen kansa. Mies ei vain halua ymmärtää...
http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/199007-ohipu...

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari

Blogistilla oli ilmeisesti tarkoituksena otsikollaan viitata toiseen "unelmaan" ja mielenosoitukseen eli ns. "Rosenstrasse protestiin". Silloinkin oli kyse "monikulttuurisista" parisuhteista.

Lähemmin: https://en.wikipedia.org/wiki/Rosenstrasse_protest

Eli ei se aivan tavatonta ole että rasistilla on mamuvaimo...

Petteri Hiienkoski

Monokulttuuri on katoavaa kansanperinnettä.
https://www.youtube.com/watch?v=MOJY0YWCIpU

Henkinen pohjoiskorealaisuus ei siedä vaihtoehtoja.
http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Eikö olisi aika tehdä Pingviinistä kansalliseläin?
http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Jaakko Häkkinen

Hyvin selvennetty! Mutta liian pitkä, että omien virhetulkintojensa vuoksi Immosen demonisoineet henkilöt jaksaisivat lukea...

Pekka Kärkkäinen

Monikultturisuus on poliittinen linja ja valinta, jota kuvataan mm. wikipediassa alla olevalla tavalla (ks. varsinkin nuolten välinen teksti). Sitä monikulttuurisuutta vastustetaan, jos se ei ole vieläkään jollekin selvinnyt tähän mennessä.

-----

Maahanmuuttajapolitiikan suuntauksena monikulttuurisuudella tai monikulttuurisuuspolitiikalla voidaan viitata politiikkaan, jonka tavoitteena on organisoida ja hallita yhteiskunnassa vallitsevan etnisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden tilaa[10], eli organisoida erilaisuutta poliittisesti.[11] (engl. diversity management tai diversity governance).

====> Monikulttuurisuuspolitiikka on nykyisissä kansallisvaltioissa harjoitettu maahanmuuttajiin kohdistuvan politiikan suuntaus. Tässä politiikassa suhtaudutaan puolueettomasti tai myönteisesti maahanmuuttajaryhmien muodostumiseen valtaväestöstä selkeästi erottuviksi etnisiksi tai kulttuurisiksi yhteisöiksi. Monikulttuurispuspolitiikassa suhtaudutaan myönteisesti myös näiden yhteisöjen pyrkimyksiin synnyttää ja ylläpitää omia organisaatioitaan.[11] <====

Vaihtoehtoiset maahanmuuttajapolitiikan suuntaukset ovat sulauttamispolitiikka, kotouttamispolitiikka ja erottelupolitiikka. Monikulttuurista maahanmuuttopolitiikkaa on arvioitu harjoitetun Isossa-Britanniassa, Alankomaissa sekä Ruotsissa. Myös näiden maiden on nähty siirtyneen kotouttavaan ja sulauttavaan maahanmuuttajapolitiikkaan, joka korostaa maahanmuuton kohdemaiden kansallisten kulttuurien ja kielien oppimisen tärkeyttä.[11].

----

Muita monikulttuurisuuden epäonnistuneeksi julkisesti tuomitsijoita löytyy eri maiden johtohahmoista, mutta meilläpä saman sanomisesta kaivetaan soihdut ja heinähangot esiin ja lähdetään lynkkaustunnelmissa kaduille (tai toreille) demagogipoliitikkojen ja propagandamedian yllyttäminä.

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-12883505202...

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2011020513135740_...

http://yle.fi/uutiset/sarkozy_vallitseva_maahanmuu...

Nyt kun tällaisen poliittisen vääristely-, valehtelu-, panettelu- ja kansankiihottamiskampanjatoiminnan pää on avattu, niin tätä keinoa tullaan varmasti käyttämään myös jatkossa henkilöiden hiljentämiseen ja poliittisena välineenä. Tällä on suuri tuhovaikutus jäljellä olevan demokratian rippeisiin ja sananvapauteen. Seuraamme tässä Ruotsin jalanjälkiä, jossa maahanmuuttoa vastustavien kimppuun käydään julkisesti hirveällä raivolla ja laajalla rintamalla vaientaen heidät. Tämä tapa onkin todennäköisesti sieltä demareilta ja muilta puolueilta opittua ja kopioitua. Siksi tällaista ei tulisi missään nimessä enää sallia, vaan tällaiset "lynkkausyritykset" tulisi torpata heti alussa.
Valtamedia käyttää myös todella väärin valtaa, joka sillä on. Se joka hallitsee tietoa, hallitsee kansaa. Valtamediasta on tullut poliittinen toimija.

Toimituksen poiminnat